تبلیغات
حسین عباسی دانشجوی حسابداری گرایش حسابرسی دانشگاه تخصصی علوم اقتصادی - خدمات حسابرسی داخلی:
دوشنبه 25 مهر 1390

خدمات حسابرسی داخلی:

   نوشته شده توسط: حسین عباسی    

لف) خدمات حسابرسی داخلی به ذی نفعان بورس به دو بخش تقسیم می شود:

1ـ الف ـ  خدمات اعتبار دهی:

 

خدمات اعتباردهیِ که توسط حسابرسان داخلی ایجاد می شود به شرح ذیل می باشند:

1. راهبری شرکتی، با تمرکز بر مدیریت ریسک و کنترل های داخلی

2. ملاحظات اخلاقی

3. مسئولیت های اجتماعی

4. مسائل محیطی

 

2 ـ الف ـ  خدمات مشاوره

حسابرسان داخلی می توانند خدمات مشاوره ای متنوعی را برای هیئت مدیره، کمیته حسابرسی، و سایرین ارائه دهند تا آنان را قادر سازند مسئولیت های تعیین شده شان را به صورت مؤثر و کاراتری انجام دهند. خدماتی همچون:

1. خدمات مشاوره ای به هیئت مدیره و کمیته حسابرسی

2. خدمات مشاوره ای به مدیریت

3. خدمات آموزشی

 

ب) همچنین کمیته حسابرسی و حسابرسی داخلی بورس تهران آماده ارائه مشاوره در جهت انجام حسابرسی عملیاتی و برقراری نظام راهبری شرکتی در سازمان ها، نهادها، شرکت های بورسی و غیر بورسی، به شرح ذیل می باشد:
1.مشاوره قدم به قدم در برقراری نظام راهبری شرکتی،
2. مشاوره در خصوص چگونگی تشکیل کمیته های هیئت مدیره
3. مشاوره در خصوص تعریف کم و کیف وظائف هر یک از کمیته ها
4. مهندسی مجدد ساختار و تعریف وظائف حسابرسی داخلی، در چهارچوب نظام راهبری شرکتی